അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി കടന്ന് ഇന്‍ഫോസിസിന്റെ ഓഹരി വിപണി മൂല്യം
October 15, 2020 11:57 am

മുംബൈ: ഇന്‍ഫോസിസിന്റെ ഓഹരികളുടെ വിപണി മൂല്യം അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപ കടന്നു. സെപ്റ്റംബറില്‍ അവസാനിച്ച പാദത്തില്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനഫലം