അമര്‍നാഥ് ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീര്‍ഥാടകരുടെ പുതിയ സംഘം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു
July 16, 2018 9:53 am

ജമ്മു: അമര്‍നാഥ് ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീര്‍ഥാടകരുടെ പുതിയ സംഘം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ ഭഗ്വതി നഗര്‍ ബേസ് ക്യാമ്പില്‍ നിന്നു