24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ആം ആദ്മിയില്‍ അഗത്വം എടുത്തത് 11ലക്ഷം പേര്‍ !
February 13, 2020 2:53 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ ഉജ്വല വിജയത്തിന് പിന്നാലെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ആംആദ്മിയില്‍ അഗത്വം എടുത്തത് 11ലക്ഷം പേര്‍. രാഷ്ട്ര