പത്ത് രൂപയ്ക്ക് യാത്ര; പുതിയ സര്‍വ്വീസുമായി എറണാകുളം ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്‌സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി
February 7, 2019 1:38 pm

കൊച്ചി: ഇനി ഓട്ടോയില്‍ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. സാധാരണക്കാര്‍ക്കായ് പുതിയ സഹായവുമായ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്‌സ് കോപ്പറേറ്റീവ്