അവധിക്കാല വീടുകള്‍ ഹോട്ടലുകളായി വാടകയ്ക്ക് നല്‍കാന്‍ അനുമതി നല്‍കി ഖത്തര്‍
July 15, 2021 12:20 pm

ദോഹ: രാജ്യത്തെ ടൂറിസം വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവധിക്കാല വീടുകള്‍ ഹോട്ടലുകളായി പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് തീരുമാനത്തിന് ഖത്തര്‍ മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി.