ഒറ്റമന്ദാരം നവംബര്‍ 14ന്
October 30, 2014 10:52 am

യഥാര്‍ത്ഥ സംഭവത്തില്‍ നിന്ന് ആവിഷ്‌കരിച്ച വിനോദ് മങ്കര സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഒറ്റമന്ദാരം നവംബര്‍ 14ന് തിയറ്ററുകളില്‍ എത്തും. പതിനാലാം