ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പുത്തന്‍ ഓഫറുകളുമായി ജിയോ
September 2, 2020 11:40 am

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി 399 രൂപ പ്രതിമാസ നിരക്കുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത പുതിയ ബ്രോഡ്ബാന്റ് പ്ലാനുമായി ജിയോ. പുതിയ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി 30 ദിവസത്തെ ഫ്രീ