ടൊവിനോ ചിത്രം ‘അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടത്തും’ ഒടിടിയിലേക്ക്
March 5, 2024 7:11 am

ടൊവിനോ ചിത്രം ‘അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടത്തും’ ഒടിടിയിലേക്ക്. മാർച്ച് 8 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ഡാർവിൻ കുര്യാക്കോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത