ഒല സ്‌കൂട്ടറുകള്‍ക്ക് അതിന്റെ ആദ്യ ഒടിഎ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ഉടന്‍ ലഭിക്കും
January 10, 2022 9:20 am

ഒല ഇലക്ട്രിക്കിന്‍റെ എസ് 1, എസ് 1 പ്രോ സ്‍കൂട്ടറുകൾക്ക് അതിന്റെ ആദ്യ ഒടിഎ  സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഉടൻ ലഭിക്കും