ഒരു കരീബിയന്‍ ഉടായിപ്പിലെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്ത് വിട്ടു; ‘നിമിഷമേ’
December 25, 2018 1:05 pm

സാമുവല്‍ അബിയോള റോബിന്‍സണ് രണ്ടാം വരവ് ഒരുക്കിയ ഒരു കരീബിയന്‍ ഉടായിപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്ത് വിട്ടു.