വ്യത്യസ്തമായ കഥ പറയുന്ന ‘ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ബിരിയാണിക്കിസ്സ’യുടെ ട്രെയിലര്‍ എത്തി
August 22, 2017 3:30 pm

കിരണ്‍ നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ‘ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ബിരിയാണിക്കിസ്സ’യുടെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തെത്തി. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ എല്ലാ