ബാലശങ്കറിന്റെ ആരോപണം സംഘടനാ പ്രശ്‌നമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
March 18, 2021 11:40 am

മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്ത് സി.പി.എം-ബി.ജെ.പി ഡീല്‍ സംബന്ധിച്ച ആര്‍.എസ്എസ് സൈദ്ധാന്തികന്‍ ആര്‍. ബാലശങ്കറിന്റെ ആരോപണം അവരുടെ സംഘടനയ്ക്കകത്തെ പ്രശ്നമാണെന്നും അത് സിപിഎമ്മിനെ