സിപിഎമ്മില്‍ സംഘടനാ രംഗത്ത് പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡം വരുന്നു
June 27, 2021 2:10 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംഘടനാ രംഗത്ത് മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ഒരുങ്ങി സിപിഎം. സംഘടനാ രംഗത്ത് ഏരിയാ കമ്മിറ്റി മുതല്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വരെ