ഉത്തേജക പാക്കേജ്; സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളില്‍ പണമായെത്തുന്നത് പാക്കേജിന്റെ അഞ്ച്ശതമാനം
May 18, 2020 9:17 pm

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജില്‍ സൗജന്യ റേഷന്‍ അടക്കം കൂട്ടിയാല്‍ പോലും സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളില്‍ പണമായി എത്തുന്നത്