കേടതിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു; വിധിക്ക് മേല്‍ നിയമപരമായ വശങ്ങള്‍ നോക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
April 28, 2020 8:07 pm

തിരുവനന്തപുരം: സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സാലറി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയുള്ള കോടതി ഉത്തരവിനെ മാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഹൈക്കോടതി