പ്രതീക്ഷ അവസാനിക്കുന്നില്ല; ചന്ദ്രയാന്‍ -2 ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഓര്‍ബിറ്റര്‍ സുരക്ഷിതം
September 7, 2019 10:49 am

ബംഗളൂരു: ലാന്‍ഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ചാന്ദ്രയാന്‍-2 പദ്ധതി പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനാകാത്തതിന്റെ നിരാശയിലാണ് രാജ്യം. എന്നാല്‍, ലാന്‍ഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം