സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവര്‍ഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു;ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്
October 20, 2019 3:37 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തപ്രാപിഖ്യക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം,