പല്ല് തേയ്ക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലാണോ; കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന പുതിയ സ്മാര്‍ട് ടൂത്ത് ബ്രഷ്
November 5, 2019 11:18 am

മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ടൂത്ത്ബ്രഷും ഇപ്പോള്‍ സ്മാര്‍ടായി കഴിഞ്ഞു. പല്ല് എങ്ങനെ തേയ്ക്കണമെന്നും, ഏതാണ് ശരിയായ രീതിയെന്നതുമാണ് ഈ