ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയുമായി ഒപ്പോ A54
April 20, 2021 11:00 am

ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ഒപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് A54 സ്മാർട്ട്ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്തോനേഷ്യൻ