ഓപ്പോ റെനോ 6, റെനോ 6 പ്രോ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
June 30, 2021 12:40 pm

ഓപ്പോ റെനോ 6 സീരീസ് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന റെനോ സീരീസ് സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ വാനില റെനോ 6,