ഓപ്പോ കെ7 എക്‌സ് സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ നവംബര്‍ 4ന് അവതരിപ്പിക്കും
November 1, 2020 9:44 am

ഓപ്പോ കെ7എക്സ് സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ നവംബര്‍ 4ന് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കുറച്ച് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച സാധാരണ ഓപ്പോ കെ 7ന്റെ