ലുമിനറികളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ നൂതന ലൈറ്റുകളുമായി ‘ഓപ്പിള്‍’
July 15, 2017 3:03 pm

പുത്തന്‍ ട്രെന്റി ലൈറ്റുകളുമായി ആഗോള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലൈറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷന്‍സ് കമ്പനിയും പ്രമുഖ എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റിങ്ങ് ബ്രാന്‍ഡുമായ ‘ഓപ്പിള്‍’. ഫ്‌ളഡ് ലൈറ്റ്