‘ഓപ്പറേഷന്‍ ബ്രേക്ക് ത്രൂ’ ; കൊച്ചി ഭരണ സംവിധാനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
October 22, 2019 4:55 pm

തിരുവനന്തപുരം : വെള്ളക്കെട്ടില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയ കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥക്ക് ‘ഓപ്പറേഷന്‍ ബ്രേക്ക് ത്രൂ’വിലൂടെ അടിയന്തര പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ജില്ലാ ഭരണസംവിധാനത്തെ