തലസ്ഥാനത്തെ ഗുണ്ട-ലഹരി മാഫിയയെ പൊളിച്ചടുക്കാന്‍ പൊലീസിന്റെ ഓപ്പറേഷന്‍ ബോള്‍ട്ട് സിറ്റി
March 15, 2019 8:59 pm

തിരുവനന്തപുരം : തലസ്ഥാനത്തെ ഗുണ്ട-ലഹരി മാഫിയയെ പൊളിക്കാന്‍ പൊലീസിന്റെ വിശാല കര്‍മ്മ പദ്ധതി. ഓപ്പറേഷന്‍ ബോള്‍ട്ട് സിറ്റി എന്ന പേരിലാണ്