ഇന്ന് മുതല്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ച് ഫ്‌ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട്
April 20, 2020 7:23 am

മുംബൈ: ഏപ്രില്‍ 20 മുതല്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണിന്റെ ഡെലിവറി ആരംഭിച്ച് ഫ്‌ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട്. ഇതിനായുള്ള ഓര്‍ഡറുകള്‍ കമ്പനി പുനരാരംഭിച്ചു. ഡെലിവറികള്‍ ഏപ്രില്‍