അമിത മദ്യപാനത്തിന് അടിമയായിരുന്നു; പ്രണയനഷ്ടം കുറെ പഠിപ്പിച്ചു; തുറന്ന്‌ പറഞ്ഞ് ശ്രുതി
October 14, 2019 6:25 pm

കുറച്ചുകാലമായി സിനിമകളില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു ശ്രുതി ഹസന്‍. ശ്രുതിയുടെ വിട്ട്നില്‍ക്കലിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഗോസിപ്പുകളാണ് പുറത്ത് വന്നിരുന്നത്. പ്രണയപരാജയമാണ് കാരണം