ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് ഓപ്പണ്‍ സോഴ്‌സ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍
May 26, 2020 10:25 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കൊവിഡ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ആയ ആരോഗ്യ സേതുവിന്റെ സോഴ്‌സ് കോഡ് പൊതു ജനത്തിന് ലഭ്യമാക്കാന്‍ തീരുമാനമായി.