പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ ; മുസ്ലിം വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ പാർലമെന്റ് മാർച്ച് ഇന്ന്
December 13, 2019 7:51 am

ന്യൂഡല്‍ഹി : പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ ചൊല്ലി രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും അതിരൂക്ഷമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. വിവിധ മുസ്ലിം വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍