ശ്രാവൺ മുകേഷ് നായകനാവുന്ന “കല്യാണത്തിന്റെ” ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തെത്തി
November 4, 2017 11:28 am

നടൻ മുകേഷിന്റ മകൻ ശ്രാവൺ മുകേഷ് നായകനാകുന്ന ചിത്രമാണ് കല്യാണം. രാജേഷ് നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്