അനധികൃതമായി കൈവശം വെച്ച 81 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളെ പിടിച്ചെടുത്തു
September 21, 2019 10:32 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി : അനധികൃതമായി കൈവശം സൂക്ഷിച്ച 81 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലവരുന്ന ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളെയും മാര്‍മോസെറ്റ്‌സ് എന്ന വ്യത്യസ്ത ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട നാല്