മണ്‍സൂൺ മഴയിൽ അസാധാരണ മാറ്റം
July 31, 2022 8:25 am

തിരുവനന്തപുരം: മണ്‍സൂണ്‍ മഴയ്ക്കിടെ വൈകുന്നേരം അസാധാരണ പ്രതിഭാസമായി ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകും. മഴയുടെ സ്വഭാവം മാറിയതാണ് കാരണം. രാവിലെ ആകാശം