റെനോയുടെ മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് വെഹിക്കിള്‍ ‘ലോഡ്ജി’ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെത്തി
April 10, 2015 6:12 am

റെനോയുടെ മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് വെഹിക്കിള്‍ ലോഡ്ജി ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. 8.19 ലക്ഷം മുതല്‍ 11.79 ലക്ഷം വരെയാണ് ഈ