അഴുക്കുചാൽ നിർമാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് നാല് കുട്ടികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
February 21, 2024 6:30 am

ഉത്തർ ദിനാജ്‌പുർ ജില്ലയിലെ ചോപ്രയിൽ ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലദേശ് അതിർത്തിക്ക് സമീപം അഴുക്കുചാൽ നിർമാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് നാലു കുട്ടികൾ മരിച്ച സ്ഥലം ബംഗാൾ