ആമിര്‍ ഖാന്‍ ചിത്രം ‘ലാല്‍ സിംഗ് ഛദ്ദ’ ഷൂട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചു
August 10, 2020 2:00 pm

ആമിര്‍ ഖാന്‍ ചിത്രം ലാല്‍ സിംഗ് ഛദ്ദ തുര്‍ക്കിയില്‍ ഷൂട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ ചിത്രം ഫോറസ്റ്റ് ഗംപിന്റെ റീമേക്കാണ് ലാല്‍