‘കാക്ക’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ നടി ലക്ഷ്മിക സജീവന്‍ ഷാര്‍ജയില്‍ അന്തരിച്ചു
December 8, 2023 8:27 am

കൊച്ചി: ‘കാക്ക’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ നടി ലക്ഷ്മിക സജീവന്‍ എന്ന രേഷ്മ ഷാര്‍ജയില്‍ അന്തരിച്ചു. ഷാര്‍ജയില്‍ ബാങ്കില്‍ ജോലി