ജീവന്‍ രക്ഷാമരുന്നുകള്‍ക്ക് പത്ത് മടങ്ങ് അധിക വില ഈടാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഇരുട്ടടി ..
January 1, 2018 1:41 pm

കൊച്ചി: ജീവന്‍ രക്ഷാ മരുന്നുകള്‍ക്ക് പത്ത് മടങ്ങ് അധിക വില ഇടാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ പൊതു ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍