ആസിഫ് അലി ‘കുറ്റവും ശിക്ഷയും’ വരുന്നു; ചിത്രീകരണം ജനുവരി 26ന് ആരംഭിക്കും
January 21, 2020 6:12 pm

ആസിഫ് അലി പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ‘കുറ്റവും ശിക്ഷയും’ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ജനുവരി 26ന് ആരംഭിക്കും. പൊലീസ് ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന