രജനീകാന്തിന് ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് പലവട്ടം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ (വീഡിയോ കാണാം)
August 2, 2019 7:28 pm

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ താരങ്ങളില്‍ മുന്‍ നിരയിലാണ് സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ രജനീകാന്തിന്റെ സ്ഥാനം. ജപ്പാന്‍, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂര്‍ തുടങ്ങി

രജനീകാന്ത് പോലും നമിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, യഥാർത്ഥ സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ ഇവരാണ് !
August 2, 2019 7:19 pm

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ താരങ്ങളില്‍ മുന്‍ നിരയിലാണ് സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ രജനീകാന്തിന്റെ സ്ഥാനം. ജപ്പാന്‍, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂര്‍ തുടങ്ങി