കുണ്ടന്നൂർ വൈറ്റില ഫ്ലൈ ഓവറുകളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധന തുടരുന്നു
December 29, 2020 9:09 am

കൊച്ചി : വൈറ്റില, കുണ്ടന്നൂര്‍ മേല്‍പ്പാലങ്ങളില്‍ സുരക്ഷാ പരിശോധന അവസാന ഘട്ടത്തില്‍. രണ്ട് പാലങ്ങളുടെയും ഭാരപരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമാകും