കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ചിത്രം ‘ദിവാൻജിമൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്‌സ്’ ; പുതിയ പോസ്റ്റർ കാണാം
November 29, 2017 1:30 am

കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ദിവാൻജിമൂല ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്‌സ്. സാജൻ ജോസഫ് എന്ന കളക്‌ടർ വേഷത്തിലാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ