അലഹബാദ് കുംഭ മേള ; പുതിയ ലോഗോ അവതരിപ്പിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ
December 13, 2017 3:05 pm

ലക്നൗ : അലഹബാദിൽ 2019 ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന കുംഭ മേളയുടെ പുതിയ ലോഗോ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചു. കുംഭ മേളയുടെ