വഴി തെറ്റില്ല! കുംഭമേളയ്ക്ക് എത്തുന്നവര്‍ക്കായി പ്രത്യേക ‘കുംഭ് ജിയോഫോണ്‍’ അവതരിപ്പിച്ചു
January 10, 2019 10:48 am

ഹൈന്ദവ തീര്‍ഥാടക സംഗമമായ കുംഭമേളയുടെ ഭാഗമായി ‘കുംഭ് ജിയോഫോണ്‍’ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ജിയോ. കുംഭമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് സഹായകമാകുന്ന ഫീച്ചറുകളുമായാണ്