ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിന്റെ കഥയുമായി ‘കുമ്പാരീസ്’ ; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ കാണാം
July 11, 2019 8:59 am

ആലപ്പുഴയുടെ നഗരപ്രദേശത്തെ യുവാക്കളുടെ കഥ പറയാന്‍ എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം കുമ്പാരീസ്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ടു. അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികള്‍,