‘മെല്ലെ മിഴികള്‍’ . . . കുമ്പാരീസിലെ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ പാടിയ ഗാനം പുറത്തുവിട്ടു
July 28, 2019 1:07 pm

കുമ്പാരീസ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനം പുറത്തുവിട്ടു ആലപ്പുഴയുടെ നഗരപ്രദേശത്തെ യുവാക്കളുടെ കഥ പറയാന്‍ എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് കുമ്പാരീസ്. ചിത്രത്തിലെ പുതിയ