മനു അഭിഷേക് സിംഗ്‌വിയും കുമാരി ഷെൽജയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ
June 23, 2022 2:24 pm

ദില്ലി: കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരെ നിയമിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വിയും കുമാരി ഷെൽജയുമാണ് പുതുതായി