കവിതസമാഹാരത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യനവോത്ഥാനം കുമാരി ദാമോദര്‍ രംഗത്തെത്തുന്നു
July 25, 2018 1:43 pm

ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കര്‍ജിയുടെ ശിഷ്യയും ആര്‍ട് ഓഫ്‌ലിവിംഗ് പരിശീലകയുമായ യുവകവി പറവൂര്‍ സ്വദേശി ശ്രീമതി കുമാരി ദാമോദറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ