സെൻകുമാർ ചെയ്തത് ശരി തന്നെയാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷ എം.എൽ.എ കാരാട്ട് റസാക്ക് !
May 13, 2017 7:25 pm

തിരുവനന്തപുരം: പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ടി ബ്രാഞ്ച് ജീവനക്കാരി കുമാരി ബീനയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ വിഷയത്തില്‍ ഡിജിപി ടി.പി സെന്‍കുമാര്‍ ചെയ്തത്

സെന്‍കുമാര്‍ മാറ്റിയ കുമാരി ബീന,തെറ്റായ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതിന് മുന്‍പും തെറിച്ചു !
May 12, 2017 5:31 pm

തിരുവനന്തപുരം: ഡിജിപി സെന്‍കുമാര്‍ സ്ഥലം മാറ്റിയ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ടി ബ്രാഞ്ചിലെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് കുമാരി ബീന മുന്‍പും നടപടിക്ക്

senkumar ജീവനക്കാരിയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ സെന്‍കുമാറിന്റെ ഉത്തരവ് സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കി
May 12, 2017 5:25 pm

തിരുവനന്തപുരം: ഡിജിപി ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരിയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ ടിപി സെന്‍കുമാറിന്റെ ഉത്തരവ് സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കി. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ടി ബ്രാഞ്ചില്‍

പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സ്ഥലമാറ്റം ഡിജിപിയുടെ അധികാരമെന്ന് ഡിജിപി ടി.പി. സെന്‍കുമാര്‍
May 12, 2017 12:57 pm

തിരുവനന്തപുരം: പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സ്ഥലമാറ്റം ഡിജിപിയുടെ അധികാരമെന്ന് ഡിജിപി ടി.പി. സെന്‍കുമാര്‍. ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കാണ് ഡിജിപി സമര്‍പ്പിച്ചത്.