വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയര്‍മാന്‍ കുമാര്‍ മംഗലം ബിര്‍ള സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു
August 5, 2021 7:27 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയയുടെ നോണ്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം, നോണ്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും രാജിവച്ച് കുമാര്‍ മംഗലം