കുല്‍ദീപിനെ ഒഴിവാക്കിയതിന് കാരണം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കൊല്‍ക്കത്ത പരിശീലകന്‍
May 4, 2019 12:53 pm

കൊല്‍ക്കത്തയുടെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ നിന്ന് കുല്‍ദീപിനെ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി പരിശീലകന്‍ ജാക്വസ് കാലീസ്. കൊല്‍ക്കത്ത കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില്‍ കളിച്ച