ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ തട്ടിപ്പു നടക്കാത്ത സംസ്ഥാനം കേരളം !
February 14, 2022 9:10 pm

ആര് എന്തു പറഞ്ഞാലും എത്ര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാലും കേരളം രാജ്യത്തെ വേറിട്ടൊരു സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ്. വര്‍ഗ്ഗീയ ശക്തികള്‍ക്കെതിരായ ചെറുത്തു നില്‍പ്പില്‍

ഹോം ശ്രീയുമായി കുടുംബ ശ്രീ; അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ ഹോം ഡെലിവറി നടത്തും
March 25, 2020 9:09 am

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ശക്തമായതോടെ ഭക്ഷണവും അവശ്യസാധനങ്ങളും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ പദ്ധതിയുമായി കുടുംബശ്രീ. ഹോംശ്രീ എന്ന